Co-Chairs
Cynthia Huang (c_huang16@u.pacific.edu)
Hyojin Lozano (h_lozano@u.pacific.edu)

Project Managers
Ashley Guanzon
Jaslin Gosal
Katie Kawashiri
Quynh Tran